STUDIA PODYPLOMOWE

E - COMMERCE - ZARZĄDZANIE W HANDLU INTERNETOWYM

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania coraz popularniejszym handlem internetowym, w tym zarządzania przedsiębiorstwem Commerce lub sklepem internetowym. Ich uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia sklepu internetowego, pozyskiwania konsumentów i zarządzania projektami handlowymi w Internecie.

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 3800,00 zł
    II raty x 2000,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 1100,00 zł

 

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 200h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Wprowadzenie w tematykę gospodarki elektronicznej (12 godzin)

 2. Prawo w handlu elektronicznym (12 godzin)

 3. Zawieranie umów w handlu elektronicznym (16 godzin)

 4. Biznesplan i badanie rynku  w przedsiębiorstwie eCommerce (20 godzin)

 5. Działalność gospodarcza w branży e – handlu (20 godzin)

 6. Marketing oraz reklama w działalności eCommerce  (18 godzin)

 7. Ochrona danych osobowych i obowiązki wobec GIODO (14 godzin)

 8. Zarządzanie projektami handlowymi w Internecie (12 godzin)

 9. Sprzedaż w Internecie (16 godzin)

 10. E – logistyka (10 godzin)

 11. Pozyskiwanie konsumentów w handlu elektronicznym (16 godzin)

 12. Prowadzenie sklepu internetowego (12 godzin)

 13. Promowanie oraz wizerunek sklepu online (14 godzin)

 14.  Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl