STUDIA PODYPLOMOWE

DIETETYKA I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŻYWIENIA

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ


Cel studiów:

przygotowanie doradców zakresu zarządzania jakością żywienia, a także profilaktyki wspomagania leczenia dietetycznego chorób dietozależnych. Absolwent studiów przygotowany będzie do organizowania produkcji żywności i potraw z uwzględnieniem znajomości towaroznawstwa żywnościowego, planowania i prowadzenia racjonalnego żywienia dla różnych grup żywności oraz kontrolowania jakości produktów żywnościowych i  potraw, warunków ich wytwarzania i dystrybucji zgodnie z zasadami systemu HACCP.


Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

 •     wpłata jednorazowa - 3600,00 zł
 •     II raty x 1850,00 (płatne przed każdym semestrem)
 •     IV raty x 1050,00 zł


Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.


Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.


Program studiów
(obejmuje 210h dydaktycznych)

 1.     Anatomia i fizjologia człowieka    - 15 godz.
 2.     Żywienie człowieka – 25 godz.
 3.     Zarządzanie żywieniem indywidualnym i zbiorowym. Klasyfikacja i charakterystyka diet - 15 godz.
 4.     Towaroznawstwo żywności – 10 godz.
 5.     Podstawy dietetyki – 3 godz.
 6.     Edukacja i Poradnictwo dietetyczne – 15 godz.
 7.     Żywienie kliniczne w wybranych przewlekłych chorobach metabolicznych – 5 godz.
 8.     Dietetyka pediatryczna – 8 godz.
 9.     Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących – 3 godz.
 10.     Żywienie osób starszych – 3 godz.
 11.     Psychologia i Socjologia żywienia – 8 godz.
 12.     Fizjologia Żywienia człowieka – 6 godz.
 13.     Żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia – 6 godz.
 14.     Toksykologia – 6 godz.
 15.     Podstawy chemii żywności i mikrobiologii – 5 godz.
 16.     Technologia produkcji potraw – 6 godz.
 17.     Jakość i bezpieczeństwo żywności – 6 godz.
 18.     Przechowalnictwo żywności – 4 godz.
 19.     Dietoterapia – 20 godz.
 20.     Prawo żywnościowe – 4 godz.
 21.     Zarządzanie jakością wg ISO 9001-2008* - 6 godz.
 22.     Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia – 4 godz.
 23.     Dokumentacja systemów zarzadzania jakością* - 4 godz.
 24.     Systemy bezpieczeństwa żywności (GHP, GMP, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000:2005)* - 15 godz.
 25.     Seminarium dyplomowe – 8 godz.

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą

 Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl