STUDIA PODYPLOMOWE

EMPLOYER BRADING - ZARZĄDZANIE MARKĄ FIRMY

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy na temat zarządzania marką z wykorzystaniem mediów społecznościowych, które dają wiele narzędzi, jakie możemy wykorzystać w budowaniu employer branding.

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, by móc w nowoczesny sposób zarządzać I tworzyć unikatowość marki oraz jednocześnie budować swój idealny wizerunek- image.

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 10 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 3900,00 zł
    II raty x 2050,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 1100,00 zł

 

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 208h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Budowa wizerunku pracodawcy (24 godziny)

 2. Marketing strategiczny (24 godziny)

 3. Analiza oraz zarządzanie marką pracodawcy (26 godzin)

 4. Budowanie wizerunku wewnątrz firmy (20 godzin)

 5. Strategie Employer Branding (16 godzin)

 6. Nowoczesne techniki HR w organizacji (24 godzin)

 7. Wprowadzenie do prawa pracy (8 godzin)

 8. Narzędzia Employer Branding (16 godziny)

 9. Zarządzanie projektemi Employer Branding (12 godzin)

 10. Media w Employer Branding (20 godzin)

 11. Sztuka wystąpień publicznych – warsztaty (10 godzin)

 12. Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl