STUDIA PODYPLOMOWE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ


Cel studiów:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów finansowych w przedsiębiorstwach lub pracujących w księgowości, a także do osób, które chcą w przyszłości prowadzić biuro rachunkowo-podatkowe. Ich celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej  finansów i  rachunkowości, ordynacji podatkowej i podatków oraz ich ewidencji. W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości.


Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

  •     piątek godz. 16.00-21.00
  •     sobota godz. 8.00-21.00
  •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

  •     wpłata jednorazowa - 3800,00 zł
  •     II raty x 2050,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
  •     IV raty x 1099,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 194h dydaktyczne zajęć)

1. Podstawy rachunkowości -  30  godz.
2. Finanse przedsiębiorstwa – 20  godz.
3. Rachunkowość finansowa – 30 godz.
4. Ordynacja podatkowa – 10 godz.
5. Rachunkowość podatkowa – 30 godz.
6. Analiza sprawozdań finansowych – 20 godz.
7. Książka przychodów i rozchodów -  godz. 6 godz.
8. Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej – 20 godz.
9. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem  programu Symfonia - 20 godzin
10.  Seminarium dyplomowe – 8 godz.

 

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

  • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
  • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
  • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
  • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl