STUDIA PODYPLOMOWE

RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów finansowych  lub księgowości w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zagranicą i współpracujących z partnerami zagranicznymi. Ich celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej finansowej  rachunkowości, ordynacji podatkowej i podatków oraz ich ewidencji. W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości międzynarodowej, w tym sporządzania sprawozdań finansowych, międzynarodowych  standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

 

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 5000,00 zł
    II raty x 2600,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 1350,00 zł

 

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 194h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Język angielski – specjalistyczny (14 godzin)

 2. Współczesna polityka pieniężna oraz gospodarcza (12 godzin)

 3. Strategiczne i operacyjne zarządzania przedsiębiorstwem (20 godzin)

 4. Wprowadzenie do controllingu (14 godzin)

 5. Wstęp do rachunkowości finansowej (10 godzin)

 6. Metody sporządzania sprawozdań finansowych (12 godzin)

 7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) (30 godzin)

 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (20 godzin)

 9. Zasady prowadzenia procesów księgowych (16 godzin)

 10. Business Process Outsourcing/ Offshoring (14 godzin)

 11. Modern management (12 godzin)

 12. Accounting in International Practice (12 godzin)

 13. Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl