STUDIA PODYPLOMOWE

SYSTEMY KADROWE I PŁACOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadrowych i płacowych w przedsiębiorstwach lub pracujących w księgowości. Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej prawa pracy i stosunków pracy, wynagrodzeń i pozapłacowych systemów motywowania pracowników. W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie zatrudniania i motywowania pracowników.


Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 10 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •         piątek godz. 16.00-21.00
 •         sobota godz. 8.00-21.00
 •         niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.

Cena:

czesne za całe studia wynosi:

 •         wpłata jednorazowa - 4000,00 zł
 •         II raty x 2100,00 (płatne przed każdym semestrem)
 •         IV raty x 1100,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.


Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 182 h dydaktyczne)

 

 1.     Podstawowe zagadnienia prawa pracy - 16  godz.
 2.     Zawieranie  umów o pracę i ich rodzaje – 10 godz.
 3.     Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno – prawne – 10 godz.
 4.     Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec  pracownika- 10 godz.
 5.     Akty osobowe pracownika i wprowadzenie danych pracownika do systemu kadrowo- płacowego - 8 godz.
 6.     Rekrutacja pracowników - 10 godz.
 7.     Odpowiedzialność materialna pracowników -6 godz.
 8.     Zagadnienia czasu pracy-10 godz.
 9.     Rozwiązywanie umów o pracę – 6 godz.
 10.     Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa- 8 godz.  
 11.     Urlopy pracowników - 6 godz.
 12.     Ubezpieczenia społeczne – 6 godz.
 13.     Formy i składniki wynagradzania za pracę - 14 godz.
 14.     Regulamin wynagradzania - 6 godz.
 15.     Wynagrodzenie za czas choroby – 6 godz.
 16.     Tworzenie listy płac – 6 godz.
 17.     Świadczenia pozapłacowe – 10 godz.
 18.     Roszczenia pracowników – 6 godz.
 19.     Rozliczenia z instytucjami publiczno – prawnymi  - 6 godz.
 20.     Studium przypadków pracowniczych – 14 godz.
 21.     Seminarium dyplomowe – 8 godzin

 

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl