STUDIA PODYPLOMOWE

TRANSPORT I SPEDYCJA - ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy z zakresu transportu i spedycji, prawnych aspektów ich prowadzenia, a także  rynku usług transportowych. Tematyka studiów obejmie m.in. zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie i jego  technicznych aspektów. Ich absolwent przygotowany będzie do zarządzania systemami logistycznymi związanymi z transportem i spedycją.

Studia skierowane są dla osób zatrudnionych we firmach transportowych i spedycyjnych lub pragnących w nich znaleźć zatrudnienie.

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

 

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 3000,00 zł
    II raty x 1650,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 750,00 zł

 

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 180h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Prawo handlowe (18 godzin)

 2. Prawo cywilne (18 godzin)

 3. Prawo podatkowe (10 godzin)

 4. Podstawowe zagadnienia logistyki (20 godzin)

 5. Zarządzanie finansami i działalność gospodarcza (20 godzin)

 6. Bezpieczeństwo w transporcie – warunki ubezpieczenia (16 godzin)

 7. Techniczne czynniki działalności (20 godzin)

 8. Międzynarodowa polityka transportu i spedycji (16 godzin)

 9. Dostęp do rynku usług transportowych (14 godzin)

 10. Organy kontrolne w transporcie (10 godzin)

 11. Marketing w transporcie (10 godzin)

 12. Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl