STUDIA PODYPLOMOWE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Studia przeznaczone są  dla osób pełniących kierownicze funkcje w placówkach oświatowych oraz kandydatów na te funkcje.

 

Cel studiów:

 przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania praktycznych problemów z jakimi będą spotykali się w swojej pracy, a także wzmocnienie postaw i zachowań niezbędnych w działalności kierowniczej i pedagogicznej. Kształcimy umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przydatnymi do wykonywania funkcji kierowniczych w placówce oświatowej. Uczymy również sposobów diagnozowania stanu placówki i formułowania strategii jej rozwoju oraz sporządzania jej dokumentacji. Program studiów obejmuje wiedzę z dyscyplin związanych z różnymi aspektami zarządzania organizacją, w tym placówką oświatową, i przeprowadzaniem w niej zmian.

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 10 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

 •     wpłata jednorazowa - 3000,00 zł
 •     II raty x 1650,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
 •     IV raty x 1700,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.


Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 240h dydaktycznych)

 1.     Teoria organizacji i zarządzania
 2.     Metody i techniki organizowania
 3.     Zarządzanie strategiczne
 4.     Kierowanie placówką oświatową
 5.     Kierowanie zmianami
 6.     Zarządzanie jakością  
 7.     Zarządzanie personelem w placówce oświatowej
 8.     Podstawy finansów w placówce oświatowej
 9.     Analiza wartości w zarządzaniu placówką oświatową
 10.     Prawo oświatowe
 11.     Dylematy transformacji a problemy edukacji
 12.     System Boloński w oświacie
 13.     Projektowanie działalności placówki oświatowej, w tym: funkcjonowanie placówki oświatowej, dokumentacja placówki oświatowej, dobór na stanowisko kierownicze w jednostce oświatowej godziny.
 14.     Organizacja procesu pedagogicznego w warunkach reformy edukacji go
 15.     Marketing w oświacie
 16.     Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 17.     Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 18.     Praktyka kierownicza
 19.     Seminarium dyplomowe

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl