STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy dotyczącej projektów informatycznych i zarządzania nimi, w tym monitorowania i kontroli projektu.  Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania i organizowania projektów oraz  opanowanie technik i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi. Kształcone będą umiejętności promowania projektu oraz rozwijane będą kompetencje klasyczne i zwinne w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

Studia skierowane są do osób:

 • zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami informatycznymi (kadra zarządzająca, kierujący projektami IT, uczestniczący w projektach IT)
 • odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny
 • zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektami np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami oraz zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu podejścia architektury korporacyjnej

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 10 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

 •     wpłata jednorazowa - 4500,00 zł
 •     II raty x 2400,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
 •     IV raty x 1250,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.


Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 280h dydaktycznych)

 

 

 1. Wprowadzenie do zagadnienia - projekty informatyczne (20 godzin)

 2. Systemy zarządzania projektami informatycznymi (30 godzin)

 3. Kierowanie kompetencjami pracowniczymi (24 godziny)

 4. Komunikacja i współpraca w zespole projektowym (16 godzin)

 5. Rodzaje metodyk zwinnych zarządzania projektami informatycznymi (50 godzin)

 6. Najważniejsze procesy zarządzania projektami informatycznymi (26 godzin)

 7. Zarządzanie jakością projektów informatycznych (26 godzin)

 8. Zarządzanie ryzykiem w projektach IT (14 godzin)

 9. Zarządzanie portfelem projektów informatycznych (24 godziny)

 10. Prawna strona działania firm w obszarze IT (20 godzin)

 11. Zarządzanie korporacyjnymi projektami oraz projektami IT w organizacjach (12 godzin)

 12. Analiza konkurencji  i promowanie projektu (10 godzin)

 13. Seminarium dyplomowe (8 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl