STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Cel studiów:

przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i implementacji systemów baz danych i hurtowni danych,  zarządzania nimi oraz  tworzenia aplikacji baz danych. Słuchacze posiądą także umiejętności związane z ochroną systemów komputerowych   

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową. Pożądani  kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoje wykształcenie o projektowanie i administrowanie systemami baz danych oraz hurtowniami. 

 

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •     piątek godz. 16.00-21.00
 •     sobota godz. 8.00-21.00
 •     niedziela godz. 8.00-14.00

 

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.


Cena:

czesne za całe studia wynosi:

    wpłata jednorazowa - 4300,00 zł
    II raty x 2250,00 zł (płatne przed każdym semestrem)
    IV raty x 1200,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.

 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

 

Program studiów

(obejmuje 200h zajęć dydaktycznych)

 

 

 1. Bazy danych – wprowadzenie (32 godziny)

 2. Oprogramowanie i budowanie sieci (20 godziny)

 3. Projektowanie aplikacji baz danych (24 godziny)

 4. Komunikacja z bazami danych - programowanie w języku SQL i jego rozszerzeniach –  (50 godzin)

 5. Budowa systemu ekspertowego  (28 godzin)

 6. Tworzenie oraz zarządzanie hurtowniami danych (20 godzin)

 7. Ochrona systemów komputerowych (16 godzin)

 8. Seminarium dyplomowe (10 godzin)

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl