STUDIA PODYPLOMOWE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRACĄ W BIURZE WG STANDARDÓW EUROPEJSKICH

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ

 

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz europejskiego certyfikatu profesjonalnej sekretarki, asystenta lub kierownika biura (w zależności od uzyskanej na egzaminie punktacji) wydanego przez European Management Assistants EUMA-POLAND.


Cel studiów:

przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy jako pracownik sekretariatu w firmach z dużym potencjałem zagranicznym - według obowiązujących standardów pracownik taki powinien posiadać  profesjonalną wiedzę z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, standardów pracy biurowej czy zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy studiów mają także możliwość uzyskania Certyfikatu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Warunkiem jego uzyskania jest realizacja praktyk zawodowych związanych z opanowaniem umiejętności diagnozowania charakteru człowieka oraz zasad sprawnego działania.

Organizacja zajęć:

Studia obejmują 2 semestry zajęć - 8 zjazdów realizowanych raz w miesiącu.

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym:

 •         piątek godz. 16.00-21.00
 •         sobota godz. 8.00-21.00
 •         niedziela godz. 8.00-14.00

Studia kończą się egzaminem końcowym ustnym i napisaniem pracy dyplomowej przyjętej  przez promotora.

Zajęcia realizowane są w salach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny i dostosowanych do prowadzenia zajeć edukacyjnych.

Cena:

czesne za całe studia wynosi:

 •         wpłata jednorazowa - 3900,00 zł
 •         II raty x 2000,00 zł
 •         IV raty x 1100,00 zł

Wpisowe 500,00 zł - płatne przy dokonaniu zapisu na studia - odliczane od kwoty czesnego.


Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie studiów podyplomowych przez PUP.

 

Program studiów

(obejmuje 194h dydaktyczne)

 1.     Podstawy wiedzy o  UE – 10 godz.
 2.     Wprowadzenie do zarządzania – 12 godz.
 3.     Podejście procesowe w zarządzaniu firmą – 12 godz.
 4.     Diagnoza charakteru człowieka – 6 godz.
 5.     Zasady sprawnego działania – 10 godz.
 6.     Organizacja pracy biurowej i rola procedur biurowych w zarządzaniu –EZD – 8 godz.
 7.     Procesy zarządzania informacją – 8 godz.
 8.     Komunikacja interpersonalna oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje firmy – 10 godz.
 9.     Rola biura w procesie  podejmowania decyzji – 8 godz.
 10.     Organizowanie  zebrań i spotkań służbowych – 8 godz.
 11.     Podstawy rachunkowości w pracy biurowej – 16 godz.
 12.     Metody zarządzania sobą w czasie – 6 godz.
 13.     Wpływ stresu i asertywności na efektywność pracy w biurze – 8 godz.
 14.     Budowanie zespołu i  praca zespołowa – 8 godz.
 15.     Elementy prawa niezbędne w pracy biura – 16 godz.
 16.     Wykorzystanie aplikacji biurowych  do realizacji zadań – 8 godz.
 17.     Office English – 16 godz.
 18.     Zarządzanie jakością w pracy biura – 10 godz.
 19.     Etyka i etykieta w zarządzaniu biurem – 8 godz.
 20.     Wytyczne EUROAST w zakresie programu studiów asystentek – 10 godz.
 21.     Egzamin końcowy i na certyfikaty – 6 godz.

 

Studia współrealizowane z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą 

Kontakt: podyplomowe@gowork.pl, tel: (22) 622 13 09

 • strzałka NAUKA W CENTRUM MIASTA
 • strzałka WYKWALIFIKOWANA KADRA
 • strzałka NOWOCZESNE PRACOWNIE
 • strzałka NAUCZANIE STAWIAJĄCE NA PRAKTYKĘ
facebook
kontakt

Tel.: +48 22 6221309
podyplomowe@gowork.pl